Document del mes – pressupost 1949 (gener 2021)

Habitualment, els darrers mesos de l’any es destinen a l’estudi, planificació i elaboració dels comptes municipals en totes les administracions públiques. Uns pressupostos que, en el cas de l’Ajuntament del Morell, es van aprovar el passat 30 de desembre de 2020 i que representen 9,1 milions per l’exercici del 2021.

Lluny d’aquestes magnituds, i en el context històric de la postguerra, el pressupost ordinari del municipi del Morell pujava a la quantitat de 136.200 pessetes, ara fa més de set dècades. Concretament l’any 1949, sobre el qual tracta el Document del Mes d’aquest gener. En aquell exercici, el pressupost es distribuïa en 18 capítols en el terreny de les despeses. Dins del primer capítol, que incloïa les Obligacions Generals (pensions, crèdits contingents, subscripcions, compromisos, càrregues de l’Estat…) es destinaven 15.933 pessetes. Pel que fa al de Representació Municipal, la despesa era de 1.000 pessetes; de 5.880 pessetes en el de Vigilància i Seguretat, i de 12.630 pessetes en el capítol de Policia Urbana i Rural. A Personal i Material d’oficina es destinaven 39.210 pessetes, mentre que a Beneficència es dedicaven 11. 532,31 pessetes, i a Assistència Social, 8.560 pessetes. El capítol al qual es destinaven més fons municipals era el d’Obres Públiques, amb un total de 16.536,58 pessetes. Una curiositat és que es destinaven 250 pessetes al concepte anomenat Imprevistos. Gràcies a aquest expedient també s’obté informació sobre la plantilla del consistori d’aquell moment, conformada per dos grups diferenciats: els tècnics i administratius (secretari, agutzil, sereno, guarda rural i campaner) i els serveis especials i subalterns (farmacèutic, practicant, llevadora, veterinari).

En el camp dels ingressos, el capítol pel qual s’esperaven una major quantitat de fons era el d’Imposició Municipal en terrenys com l’arbitri del consum de carn i peixos i les begudes espirituoses, així com l’anomenada quota compensatòria de l’article 9è. En concret, aquests ingressos s’estimaven de l’ordre de 76.551, 74 pessetes. També era prou important el càrrec en impostos cedits per l’Estat, com ara el consum de vins, sidra, altres consums de luxe o en quotes de rústica, industrial o per l’electricitat. En aquest cas, el capítol d’ingressos ascendia a les 27.900 pessetes. Tampoc era menor la xifra que s’esperava produir el servei d’aigües potables a la població: un total de 12.000 pessetes.

Arrenca el procés de selecció de 20 persones per al primer pla d’ocupació morellenc

  • La iniciativa permetrà que aquestes persones treballin durant sis mesos.
  • Les instàncies per optar a una plaça es poden presentar fins al 9 de febrer.

CONSULTA LES BASES DEL PLA D’OCUPACIÓ

Ja està en marxa el primer pla d’ocupació que organitza l’Ajuntament del nostre poble. Es tracta d’una iniciativa que “suposa un gran pas pel municipi” i que “demostra que des de l’administració ens posem al costat d’aquelles persones que més ho necessiten en moments força complicats”, indica l’alcalde, Eloi Calbet. Un fet que encara pren més sentit en el context actual de pandèmia i la crisi que ha comportat. “Les administracions també hem de donar exemple com a generadors d’ocupació”, remarca Calbet.

Es tracta d’un pla amb un cost de 114.000 euros que donarà feina a deu persones durant sis mesos en dos torns, és a dir, a vint persones en total al llarg de dotze mesos. A cada torn es contractaran nou peons i un cap de colla.

“No es tracta d’una iniciativa que tingui per objectiu estabilitzar l’activitat de ningú”, manifesta la regidora d’Ocupació i Formació, Mònica Casas, “sinó que es busca la inserció al món laboral de persones que fa temps que no treballen i que podran rebre una formació inicial i desenvolupar sis mesos de treball remunerat, amb el que això comporta també per al currículum”.

Així mateix, “aquest pla d’ocupació també permetrà ampliar i millorar substancialment el servei de la brigada municipal”, assegura el regidor de Serveis, Pere Domingo. “La ciutadania notarà una optimització de la neteja i manteniment de la via pública, la qual cosa suposa un benefici per a tothom”, continua.

Val a dir que les bases que regeixen aquest pla, que es poden consultar en aquest enllaç, són molt senzilles i demanen pocs requisits, de forma que és fàcil accedir-hi. En aquest sentit, es donarà prioritat a les persones empadronades al Morell. Les instàncies es poden presentar al registre municipal del consistori, ubicat als baixos de l’Ajuntament Vell, fins al 9 de febrer. Per a més informació, resolució de dubtes i coordinació del pla es pot contactar amb el Servei d’Ocupació Municipal a través del correu electrònic somunicipal@morell.altanet.org, o personalment els dilluns, dimecres i divendres al matí a les dependències del servei, situades al Centre Cultural.

L’Ajuntament aprova uns comptes de poc més de 9 milions d’euros per al 2021

  • El pressupost és “prudent” en l’àmbit dels ingressos però alhora “ambiciós” pel que fa a inversions.
  • Entre altres, destaca la congelació d’impostos o l’increment de les partides socials.
  • Es contemplen tres grans inversions: l’arranjament de dos trams de la Rambla i la construcció d’una pista coberta.

L’Ajuntament del nostre municipi ha donat llum verda a un pressupost per al 2021 de 9.178.000 euros. Uns comptes que es van aprovar en el plenari celebrat el passat 30 de desembre amb els vots favorables de l’equip de govern, l’abstenció de Ciutadans i els vots en contra de Compartim.

La xifra amplia el sostre de despesa anual respecte a l’exercici anterior, entre altres, gràcies a un préstec de més de dos milions d’euros que s’ha demanat per tal de mantenir un cert romanent i poder fer front a una previsió d’ingressos menor, tenint en compte el complicat context actual.

“Són uns comptes ajustats a la realitat, per a l’elaboració dels quals hem tingut molt present la crisi que vivim amb la pandèmia de la Covid-19”, exposa l’alcalde i també regidor d’Hisenda, Eloi Calbet, que posa èmfasi en l’increment de les partides socials, el foment de l’ocupació amb diverses formacions i plans d’ocupació, el manteniment de les subvencions per l’adquisició de llibres i pels estudis de secundària i universitaris, o la congelació de preus públics, taxes i impostos.

Al costat de la ciutadania

“Som molt conscients que hi ha una part de la ciutadania que s’ha vist econòmicament afectada per la situació actual, i l’últim que volem és traslladar-li encara més pressió fiscal”, insisteix Calbet. Un exemple és el servei d’escombraries, que el consistori pagarà més car aquest 2021, però no ho repercutirà a la població.

Així mateix, el consistori treballa en la recerca de nous recursos d’ingressos, com ara la venda de solars municipals en l’àmbit de gran indústria o de parcel·les urbanitzables que no ha d’utilitzar. Alhora, continuen els tràmits per tal que l’ecoplanta es pugui instal·lar al nostre poble tan aviat com sigui possible, la qual cosa suposaria una molt bona notícia en tots els sentits.

Noves inversions previstes

Els comptes ja contemplen la implantació del nou cos de vigilants, un important pas endavant pel nostre municipi, així com una nova edició del certamen biennal Terrafira o el manteniment de les subvencions a la necessària activitat que duen a terme les entitats morellenques. A més, “malgrat la complicada situació actual, no reduïm la despesa corrent en cultura, esport, igualtat o altres qüestions, amb una previsió és molt similar a la d’altres exercicis”, manifesta l’alcalde.

Quant a grans inversions, destaca l’adequació de dos trams de la Rambla i la construcció d’una pista coberta a la zona esportiva. Pel que fa a la primera, es farà una actuació de 683.000 euros al tram de l’escola de música i una altra de 643.000 euros al tram del Centre de Serveis per a la Gent Gran. La segona és d’1.285.000 euros i servirà per aixecar un pavelló lleuger que permetrà ampliar les opcions esportives del nostre poble.

A aquestes, s’hi sumen altres inversions menors com ara actuacions en edificis municipals o al manteniment de la via pública. En aquest últim àmbit, a més del que ja preveuen els comptes, s’hi afegiran els 70.000 euros que la ciutadania, a través d’un procés de pressupostos participatius, ha decidit que es destinessin a l’arranjament de voreres.

Finalment, en el darrer plenari de l’any 2020 també es va aprovar l’ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.

Es publiquen noves ajudes per a millorar immobles i espais urbans

  • El consistori convida la ciutadania a sol·licitar les subvencions abans del 15 de febrer i realitzar actuacions en aquest sentit.
  • En concret, els diners s’han de destinar a la rehabilitació de façanes, el tancament provisional de parcel·les urbanes i la pavimentació de voreres.

CONSULTA EL DÍPTIC

“Millorem els carrers del nostre poble” és el lema sota el qual l’Ajuntament del nostre municipi ha posat en marxa noves subvencions destinades al foment de rehabilitació de façanes, al tancament provisional de parcel·les urbanes i a la pavimentació de voreres. Les bases ja estan publicades a la seu electrònica del consistori i també se’n pot consultar un resum en el díptic que s’ha editat per a l’ocasió.

“Es tracta d’unes ajudes que beneficien molt positivament la nostra població”, indica l’alcalde, Eloi Calbet, “ja que contribueixen a millorar el nostre patrimoni, un dels grans valors que tenim com a municipi”.

Així, poden optar a aquesta línia d’ajudes qualsevol persona física o jurídica que sigui propietària o llogatera d’algun immoble construït al Morell, de solars sense edificar o de parcel·les amb el front de façana sense pavimentar. En qualsevol dels casos cal aportar també documentació diversa que es detalla a les bases, i les actuacions s’han d’executar, com a màxim, abans del 31 de desembre de l’any següent al de la concessió de la subvenció. Unes ajudes que, a més, són compatibles amb altres línies d’ajut d’altres Administracions Públiques.

El termini màxim de presentació d’instàncies finalitza el 15 de febrer de 2021.

Subvencions rehabilitació façanes

L’Ajuntament del Morell informa que ja es poden sol·licitar les ajudes per al foment de rehabilitació de façanes, el tancament provisional de parcel·les urbanes i la pavimentació de voreres. Les bases es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament, i el termini per a presentar instàncies finalitza el 15 de febrer.