L’alcaldia de l’Ajuntament del Morell fa saber que la conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya ha adoptat les següents mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l’aplicació de l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d’agost de 2020, sobre la declaració d’actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19:

Recomanacions de caràcter general
– Es recomana a la ciutadania la limitació de les trobades socials fora de grup de convivència estable.
– Es recomana a la ciutadania que les trobades socials es limitin a un màxim de 10 persones.

Restriccions en activitats d’hoteleria i restauració
En els establiments d’hoteleria, restauració i terrasses, s’han d’adoptar les mesures següents:
– S’ha de garantir la distància interpersonal mínima d’1,5 metres en el servei de barra.
– S’ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d’1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d’aquestes. La taula o agrupació de taules que s’utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d’acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.
– S’estableix un horari de tancament dels establiments a la 1.00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00.00 hores.

Activitats d’oci
– Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupin les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos. Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l’apartat precedent.

Consum de tabac i assimilats
– No es pot fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d’almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats.