El Sr. Alcalde fa saber que del dia 26 de novembre al 16 de desembre de 2020 estaran al cobrament els rebuts d’aigua, brossa i clavegueram corresponents al tercer trimestre de l’any 2020. Als contribuents que tenen feta la domiciliació bancària pel pagament d’aquests rebuts, se’ls descomptaran dels seus comptes respectius a la fi del termini de cobrança.

Per una bona gestió recaptadora i evitar posar recàrrec, es prega a tots els contribuents que no han domiciliat el pagament dels seus rebuts que facin efectiu el pagament a través dels mitjans indicats en la notificació i en el termini establert, a partir del qual ja tindran recàrrec.