EL SR. ALCALDE FA SABER QUE DEL DIA 17 D’AGOST AL 10 DE SETEMBRE DE 2020 ESTARAN AL COBRAMENT ELS REBUTS D’AIGUA, BROSSA I CLAVEGUERAM CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2020. ALS CONTRIBUENTS QUE TENEN FETA LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT D’AQUESTS REBUTS SE’LS DESCOMPTARAN DELS SEUS COMPTES RESPECTIUS A LA FI DEL TERMINI DE COBRANÇA. PER UNA BONA GESTIÓ RECAPTADORA I EVITAR POSAR RECÀRREC, ES PREGA A TOTS ELS CONTRIBUENTS QUE NO HAN DOMICILIAT EL PAGAMENT DELS SEUS REBUTS, QUE FACIN EFECTIU EL PAGAMENT A TRAVÉS DELS MITJANS INDICATS EN LA NOTIFICACIÓ I EN EL TERMINI ESTABLERT, A PARTIR DEL QUAL JA TINDRAN RECÀRREC.