• El consistori convida la ciutadania a sol·licitar les subvencions abans del 15 de febrer i realitzar actuacions en aquest sentit.
  • En concret, els diners s’han de destinar a la rehabilitació de façanes, el tancament provisional de parcel·les urbanes i la pavimentació de voreres.

CONSULTA EL DÍPTIC

“Millorem els carrers del nostre poble” és el lema sota el qual l’Ajuntament del nostre municipi ha posat en marxa noves subvencions destinades al foment de rehabilitació de façanes, al tancament provisional de parcel·les urbanes i a la pavimentació de voreres. Les bases ja estan publicades a la seu electrònica del consistori i també se’n pot consultar un resum en el díptic que s’ha editat per a l’ocasió.

“Es tracta d’unes ajudes que beneficien molt positivament la nostra població”, indica l’alcalde, Eloi Calbet, “ja que contribueixen a millorar el nostre patrimoni, un dels grans valors que tenim com a municipi”.

Així, poden optar a aquesta línia d’ajudes qualsevol persona física o jurídica que sigui propietària o llogatera d’algun immoble construït al Morell, de solars sense edificar o de parcel·les amb el front de façana sense pavimentar. En qualsevol dels casos cal aportar també documentació diversa que es detalla a les bases, i les actuacions s’han d’executar, com a màxim, abans del 31 de desembre de l’any següent al de la concessió de la subvenció. Unes ajudes que, a més, són compatibles amb altres línies d’ajut d’altres Administracions Públiques.

El termini màxim de presentació d’instàncies finalitza el 15 de febrer de 2021.