• La iniciativa busca preservar els valors naturals d’aquest entorn fluvial i, alhora, involucrar el veïnat en la recuperació d’aquest espai.
  • Aquesta nova col·laboració inclou el riu Glorieta i una finca municipal entorn de la Granja dels Frares.

L’Ajuntament del nostre municipi i l’Associació Aurora, entitat social que integra persones amb problemes de salut mental i que promou la recuperació ambiental del curs baix del riu Francolí, han signat un nou acord per a la custòdia de diferents entorns fluvials del terme municipal. L’objectiu és preservar els valors naturals i plantejar un conjunt d’accions adreçades a la conservació de la biodiversitat d’aquest entorn.

En el marc d’aquest acord de custòdia es pretén continuar amb la recuperació de l’entorn fluvial proper a la Granja dels Frares i donar continuïtat a la Plantada Popular del nostre poble. En el cas d’enguany, adaptada a les circumstàncies. Així, es plantegen actuacions encaminades a la recuperació del bosc de ribera i a l’eliminació d’espècies de flora invasores, com ara la canya i l’ailant. A més llarg termini, també s’organitzaran jornades de voluntariat ambiental en les que participi el veïnat.

El consistori i l’Associació Aurora estan d’acord en la necessitat de fer compatible l’ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials, perquè en puguin gaudir totes les persones i també les generacions futures. Per aquest motiu, han renovat aquest marc de col·laboració per dur a terme aquesta iniciativa de custòdia del territori.

L’àmbit d’aquest acord se situa a les riberes del riu Francolí i del riu Glorieta, al nostre terme, i en una finca municipal entorn de la Granja dels Frares. En total abasta un espai de més de cinc quilòmetres de longitud.