• El Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica de la URV recull mostres per determinar els nivells associats a partícules PM10.
  • L’estudi es complementarà amb l’anàlisi dels Compostos Orgànics Volàtils que farà la UPC.

Els captadors que han de recollir les mostres per determinar els nivells associats a partícules PM10 de l’aire del nostre municipi estan instal·lats des de finals de la setmana passada. Es tracta d’una tasca de la qual s’encarrega el Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica (TecnATox) de la Universitat Rovira i Virgili.

El centre tarragoní recollirà mostres durant quatre setmanes i analitzarà la quantitat d’arsènic, cadmi, crom, níquel, plom i vanadi que hi ha a l’aire. Posteriorment, avaluarà els possibles riscos per la salut associats a la seva exposició per part de la població local.

Tot plegat forma part de l’estudi de la qualitat de l’aire que ha impulsat l’Ajuntament del Morell i que, per primera vegada, és conjunt entre la URV i la UPC, amb un cost total de 12.000 euros. Així, la feina de la URV es complementarà amb la que farà el Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya, que dissenyarà, construirà i desplegarà un programa de control continuat d’episodis a través d’una xarxa de sensors en continu, que registraran els Compostos Orgànics Volàtils (COVs) en cinc punts de l’àrea urbana. Aquest programa permetrà realitzar un control químic en episodis d’olor/molèstia durant els pròxims anys al nostre poble.

“El nostre objectiu és continuar amb la feina feta dels estudis realitzats en els darrers anys i, alhora, ampliar-la, ja que l’objectiu final és assolir un gran coneixement de quina qualitat té l’aire que respirem, dia a dia, morellencs i morellenques”, indica la regidora de Medi Ambient, Rosa M. Sánchez. De fet, amb les mesures i anàlisis que duran a terme els dos centres universitaris, “les possibles afectacions a la salut es podran valorar de forma molt més concreta que fins ara, i alhora obtindrem una informació molt valuosa”, remarca.

Cal recordar que el Morell és l’únic municipi que, per ara, continua tirant endavant nous estudis sobre la qualitat de l’aire, després que el primer es dugués a terme, el 2013, juntament amb Constantí, Perafort-Puigdelfí i Vilallonga del Camp. El que ara s’engega, conjunt entre la URV i la UPC, serà el cinquè.