Ajudes per a comerços i professionals

 • El ple de l’Ajuntament dona llum verda a diverses mesures econòmiques per donar un cop de mà al sector comercial.
 • Entre altres, els afectats podran demanar subvencions.

La pandèmia de la Covid-19 ha deixat molt tocat el sector comercial, ja que amb l’estat d’alarma molts professionals van haver d’abaixar la persiana dels seus negocis o deixar de prestar els seus serveis. És per aquest motiu que “l’Ajuntament del Morell vol estar al costat d’aquelles persones que s’han vist més afectades per aquesta crisi”, tal com indica l’alcalde i també regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, Eloi Calbet.

Així, el ple del consistori, reunit en sessió extraordinària aquest dijous al vespre en el primer ple retransmès per YouTube del nostre municipi, ha aprovat tot un seguit de mesures econòmiques per donar suport a aquest sector, “de manera que els sigui una mica més fàcil recuperar-se d’aquest cop”, continua el batlle.

D’una banda, s’ha creat una partida de 25.000 euros, ampliable, per a subvencions destinades a tots aquells comerços, autònoms o PIMES amb seu al Morell, amb un mínim de tres mesos d’antiguitat. Aquells que hagin estat obligats a tancar durant el període d’estat d’alarma rebran 500 euros, mentre que els que no hagin tancat però declarin haver tingut una reducció d’ingressos d’almenys un 50% respecte al darrer trimestre, rebran 300 euros.

La sol·licitud es podrà realitzar quan s’obri la convocatòria, de la qual s’informarà a través dels canals oficials de l’Ajuntament del Morell, i es podrà tramitar a través d’una instància al registre, omplint un formulari de forma telemàtica o presencial. A més de la sol·licitud, caldrà aportar una fotocòpia CIF/NIF de l’entitat, una fotocòpia NIF/NIE del representant de l’entitat, l’acreditació de la representació legal de l’entitat, una fotocòpia de la constitució i estatuts de l’entitat, un justificant de titularitat del compte bancari i, en el supòsit d’haver de declarar la reducció en facturació d’almenys el 50%, també documents comptables que ho justifiquin.

Els beneficiaris hauran de justificar la subvenció per la quantitat atorgada amb documents vàlids de despeses efectuades al llarg de l’any 2020: factures (IVA no computable com a despesa), nòmines, amortitzacions de préstecs (interessos no computables).

D’altra banda, el plenari també ha donat llum verda a no liquidar les ocupacions de via pública per a taules i cadires (terrasses) i instal·lació de quioscos per a la resta de l’any 2020.

Comencen les preinscripcions escolars

 • El període per realitzar el tràmit és del 13 al 22 de maig.
 • La gestió s’haurà de dur a terme, preferiblement, de manera telemàtica.

Aquest dimecres 13 de maig s’inicia el període de preinscripcions als centres educatius del nostre municipi, entre els quals la llar d’infants El Morell. Un centre educatiu que reprendrà la seva activitat habitual a partir del mes de setembre, sempre tenint en compte les mesures que s’hagin de prendre en funció de l’evolució de la pandèmia de la Covid-19.

Les preinscripcions, que es podran fer del 13 al 22 de maig, s’hauran de realitzar de forma telemàtica sempre que sigui possible, tal com indica el Departament d’Educació. Per això, caldrà presentar la documentació següent, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu electrònic a qualsevol d’aquestes dues adreces: llarinfants@morell.altanet.org o llimmorell@gmail.com. El missatge es respondrà confirmant la recepció de la sol·licitud, per tal que les famílies en tinguin constància.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per poder realitzar la preinscripció de forma telemàtica, podran fer-ho de manera presencial del 19 al 22 de maig a la Llar d’infants El Morell, demanant cita prèvia a través de WhatsApp al 693767318 o trucant al 977841510. S’hauran de seguir una sèrie de mesures higièniques i sanitàries:

 • La gestió l’ha de fer el menor nombre de persones possible. Preferiblement, una sola persona.
 • Si pot ser, cal portar els documents impresos i la sol·licitud emplenada des de casa.
 • Per emplenar els documents, cal portar el seu propi bolígraf.
 • Utilitzar guants i mascaretes i respectar els distanciaments.
 • No poden acudir les persones de grups vulnerables o que presentin símptomes. En aquests casos, poden autoritzar per escrit a una altra persona per tal que pugui portar la sol·licitud.

El 2 de juny es publicarà el llistat d’alumnes admesos a la pàgina web de l’Ajuntament, a http://llarinfants.elmorell.cat/, i també serà enviat al correu que heu utilitzat per fer arribar la documentació al centre de forma telemàtica. Les dates poden canviar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Portes obertes telemàtiques

Malgrat enguany no s’han pogut realitzar les habituals jornades de portes obertes, per tal de donar a conèixer a les famílies tant les instal·lacions com la manera de treballar del centre, a seva la pàgina de Facebook podreu consultar un vídeo en què es detallen tots els serveis i equipaments. A més, per qualsevol dubte, podeu contactar directament amb la llar a llimmorell@gmail.com i llarinfants@morell.altanet.org.

Escola Ventura Gassol i INS El Morell

En els casos de l’escola Ventura Gassol i l’INS El Morell, que depenen directament del Departament d’Educació, els terminis de preinscripció són els mateixos, del 13 al 22 de maig, i la tota la informació es pot consultar en aquest enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1. Per a més detalls, podeu entrar a les seves pàgines web: escola Ventura Gassol i INS El Morell.

El Teatre Auditori reprograma les funcions que tenia previstes pels mesos de març i abril

 • Les entrades seran vàlides per a les noves dates.
 • Els espectadors també poden recuperar els diners o bé canviar les entrades per a un altre espectacle.

El Teatre Auditori del nostre municipi va tancar les seves portes el passat 12 de març a causa de l’estat d’alarma i les mesures extraordinàries amb motiu de la Covid-19. A partir d’aquesta data vam estar en contacte amb companyies per trobar una solució que, bàsicament, passava per trobar una nova data i no suspendre les funcions programades.

Després d’unes setmanes a l’expectativa, i veient que no es podrà obrir el teatre de forma immediata, des de la regidoria de Cultura i Festes del consistori es plantegen tornar a l’activitat de cara a la tardor, amb més o menys restriccions. Així doncs, les tres funcions de la temporada teatral del 2020 que van quedar ajornades es reprogramen per a la tardor, incloent-les en la programació “Deprop”Imparables, del Quartet Mèlt, es podrà veure divendres 25 de setembre a les 21 hores; Ocells, de la companyia La Calòrica, dissabte 21 de novembre a les 21 hores; i La Plaça del Diamant, de la companyia Eòlia, dissabte 28 de novembre 21 hores.

Pel que fa a les entrades, hi ha tres opcionsguardar les entrades i assistir al teatre en la nova datarecuperar els diners de les entrades, o la part proporcional dels abonaments, demanant-ho a l’oficina del Centre Cultural quan l’equipament torni a obrir l’atenció al públic; o bescanviar les entrades per alguna funció similar de la temporada 2020/2021.

L’Ajuntament dona suport a la ciutadania morellenca

 • El consistori ha activat diverses mesures econòmiques per reduir la càrrega fiscal a la població.
 • Entre altres, s’ajorna el pagament de taxes i impostos i es fan algunes rebaixes.

Davant la delicada situació econòmica en què es troben molts ciutadans, a causa de la crisi de la Covid-19, el nostre consistori s’ha posat al costat de la població per tal de reduir-li la càrrega fiscal i facilitar al màxim el pagament de taxes i impostos. “Hi ha persones i famílies a les quals aquesta pandèmia els ha afectat de ple”, exposa l’alcalde i també regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, Eloi Calbet, “i la nostra obligació és donar-los suport i ajudar-los en la mesura del possible”.

En aquest sentit, s’ha acordat modificar el calendari del contribuent en alguns tributs municipals, com són l’impost de béns immobles (IBI) i el de vehicles. D’una banda, la finalització del termini de pagament de l’IBI, que era el 30 de juny, serà finalment el 31 d’octubre i, a més, s’aplicarà un fraccionament automàtic pels domiciliats en dos pagaments del 50%: un el 17 agost i l’altre el 15 d’octubre. D’altra banda, s’ajorna també el termini de pagament de l’impost de vehicles, que serà del 31 de juliol al 30 de setembre.

A aquestes iniciatives, s’hi suma la reducció del 50% del cànon de l’aigua per als mesos d’abril i maig.

A més, i prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, s’ofereix la possibilitat de fraccionar tots els tributs.

L’arxiu anima a documentar la pandèmia de la COVID-19

 • Dibuixos, vídeos o fotografies poden esdevenir un testimoni d’aquests dies que vivim.
 • Els documents es poden enviar a arxiu@morell.altanet.org o portar presencialment quan acabi el confinament.

L’Arxiu Municipal del Morell vol sumar-se a les iniciatives que s’estan duent a terme arreu del territori per tal de documentar i preservar evidències sobre els moments que vivim a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

La realitat d’aquests dies pot quedar recollida en molts casos en testimonis documentals (dibuixos fets pels nens i nenes, vídeos o fotografies…). També es poden incloure accions de solidaritat, ja sigui a títol individual o col·lectiu, que s’estiguin duent a terme en relació amb la situació generada per la COVID-19.

L’objectiu d’aquesta actuació, #arxivemlacovid19, és documentar la realitat que estem vivint i fer-ho amb la documentació que produïm com a societat en el marc de les accions de la iniciativa #arxivemelmoment.

Pels usuaris que vulguin participar en aquestes accions es poden donar els següents consells en la línia de la campanya #arxivemelmoment:

1) S’han de contextualitzar les fotos i les gravacions.

Els dispositius digitals generen de forma automàtica informació o metadades sobre l’hora, el dia i el format en què s’han creat. Però, si volem comptar amb informació de qualitat i contrastable, es necessiten altres dades de context. És per això que s’ha d’especificar l’autoria de la imatge o el vídeo (nom de la persona jurídica o física), la ubicació (carrer, zona aproximada), el títol (acció que es recull, de la forma més breu possible), i l’accés i la difusió (indica que cedeixes el dret a reproduir-lo i consultar-lo). Aquests camps es poden adjuntar al correu electrònic amb què enviïs la documentació.

2) Com es poden cedir els testimonis a l’Arxiu Municipal del Morell.

Aquesta operació es pot fer a través d’Internet, enviant els testimonis al següent correu electrònic arxiu@morell.altanet.org, o bé presencialment, quan el confinament hagi acabat, portant les fotos o els vídeos en un llapis de memòria o un altre dispositiu a l’Ajuntament del Morell.

Tot plegat ha de servir perquè les generacions futures puguin consultar aquesta documentació per saber com es va viure aquest moment i, si es troben en una situació similar, en tinguin referents.