Agenda de l’Alcalde

JUNY

– Dimarts 15/6/2021
10 hores: reunió per un projecte municipal.
11 hores: Junta de Govern Local.
11.30 hores: reunió per un projecte municipal.
13 hores: reunió interna Ajuntament.
18 hores: reunió per un projecte municipal.