Els dos últims anys han estat molt difícils, a causa de la crisi provocada per la COVID. Des de l'oposició hem aportat sentit comú, hem fet costat...