Del 14 de novembre al 2 de desembre de 2022 estan al cobrament els rebuts de subministrament d’aigua i clavegueram corresponents al tercer trimestre de l’any 2022. Els contribuents que tenen feta la domiciliació bancària pel pagament d’aquests rebuts se’ls descomptaran dels seus comptes respectius a la fi del termini de cobrança. Per una bona gestió recaptadora i evitar posar recàrrec, es prega a tots els contribuents que no han domiciliat el pagament dels seus rebuts, que facin efectiu el pagament a través dels mitjans indicats en la notificació i en el termini establert, a partir del qual ja tindran recàrrec.