• Entre altres, ofereix una borsa de treball activa o orientació laboral.
  • El seu objectiu principal és millorar l’ocupabilitat i potenciar la formació de les persones del nostre municipi.

Ja fa temps que el nostre Ajuntament disposa d’un Servei d’Ocupació Municipal (SOM), però moltes persones no el coneixen o no saben quines tasques duu a terme. És per això que des de la regidoria d’Ocupació i Formació se li vol donar un impuls fent difusió del gran ventall d’opcions que ofereix.

Entre altres, hi ha una borsa de treball activa, es fa intermediació laboral entre candidats i empreses, es dona orientació laboral i suport per fer o modificar el currículum, s’organitzen formacions relacionades amb el món laboral…

Per donar-s’hi d’alta cal aportar diversos documents: original i fotocòpia del DNI o NIE, titulacions acadèmiques, cursos realitzats, carnets… També una fotocòpia de la vida laboral actualitzada, el currículum actualitzat amb una fotografia recent, el volant d’empadronament, una fotocòpia de la targeta de demanda d’ocupació i, en cas d’incapacitat (igual o superior al 33%), certificat de l’ICASS.

Així mateix, el SOM ofereix l’oportunitat a les empreses de fer una recerca de personal més efectiva, en què se’ls faciliten aquells perfils de la base de dades que més s’ajustin a les necessitats sol·licitades.

Tot plegat, “amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat al nostre municipi i potenciar la formació de les persones residents que hi estan empadronades”, exposa la regidora responsable de l’àrea, Mònica Casas.

A més, el SOM acaba de renovar el seu logotip i s’ha traslladat a l’equipament del Centre Cultural. El seu horari és dilluns i dimecres de 10 a 14 hores, i el seu correu electrònic és somunicipal@morell.altanet.org.