El mes de novembre està vinculat, per tradició, al record dels difunts i a una sèrie de costums relacionats amb el final del cicle vital de les persones. Per aquest motiu, el Document del Mes del novembre es dedica a un acord singular entre entitats per assolir un objectiu comú relacionat amb el traspàs de les persones i els ritus que se segueixen.

Segons la documentació de l’Arxiu Municipal del Morell, l’11 de maig de 1919 es va signar un conveni entre la Germandat Agrícola, la Germandat Patria Nueva, la Germandat Unió Obrera i la Germandat La Aurora que acordaven l’adquisició d’un cotxe fúnebre de tracció per cavalleria.

En el document adjunt podeu observar els acords als quals van arribar aquestes germandats ara fa un segle, com ara el valor total de la compra (2.258 pessetes de l’època) i les condicions pel seu ús. Per consens dels seus socis, aquesta societat es va dissoldre l’any 1963, una particularitat ja contemplada en el conveni en la qual disposaven que els seus béns revertirien en el consistori morellenc.

En el moment de la dissolució de La Aurora, aquesta disposava d’un solar o pati al carrer Pareteta d’una superfície de 44 metres quadrats, d’un cotxe fúnebre i d’accessoris per a una cavalleria, que aleshores es trobava en “estat regular” de conservació. En la sessió plenària del 2 d’octubre de 1979, l’ajuntament va acceptar aquests béns, tal com estipulaven els acords de la Germandat.