‘Descobrim l’Arxiu Municipal. Documents per a la història del Morell’. Aquest va ser el títol d’una exposició que es va poder veure a l’Ajuntament durant el mes d’abril de 1999 sobre els diferents fons d’aquest servei municipal i que proposem com a Document d’aquest desembre.

Bàsicament, a l’Arxiu s’hi troben els documents produïts per l’Ajuntament, però també hi ha documents generats per entitats i persones que es consideren importants per la història del Morell. Tots aquests documents no només s’han de recollir, preservar i conservar sinó que, en la mesura del possible, s’han de divulgar i són un element de coneixement de tots els morellencs i les morellenques.

Tal i com s’assenyalava a l’exposició de 1999, el document més antic que s’hi pot trobar és de l’any 1702 i correspon al Llibre del Consell i al Cadastre. A banda d’aquests fons corresponents al segle XVIII també es troben dipositats altres fons locals, judicials, registrals o d’associacions. En aquests camps es poden citar els fons del Jutjat de Pau des de 1859 i els del Registre des de 1870. Un altre fons important és el de la Cooperativa Sant Isidre, dipositat des de l’any 2014, una documentació amb un alt valor històric i que ajuda a interpretar el model de gestió cooperativista de producció i comercialització dels productes agrícoles.

Malgrat les noves tecnologies, que han facilitat produir cada cop menys documentació en paper, l’Arxiu té actualment uns 560 metres lineals, una xifra que el 1999 era de 172, i tan sols de 40 a principis del segle XX. A banda del paper i les fotografies, altres suports com els discos, les revistes relacionades amb l’activitat local i municipal o els disquets s’han anat afegint amb el pas dels anys al patrimoni documental del Morell i hi són dipositats.