El Document d’aquest mes de febrer tracta d’un temps en què el telèfon no era un aparell particular que cadascú portava a la seva butxaca. En aquells moments, la comunicació amb altres indrets s’establia tan sols a través de telèfons fixes que sovint tenien un vessant col·lectiu perquè no totes les persones i les llars tenien accés a aquesta tecnologia. No obstant aquestes limitacions, les línies aèries van començar, ben aviat, a instal·lar-se per tot arreu per garantir el servei telefònic entre una localitat i una altra. Precisament, aquest racó de l’Arxiu parla aquest mes d’un plec de condicions presentat per la Compañía Peninsular de Teléfonos ara fa justament un segle, el 1920, per a l’establiment d’una línia telefònica a la carretera del municipi. Concretament, el text comunica el permís a aquesta empresa barcelonina per situar pals a la carretera de Reus a Vilallonga, amb ramal al Morell. Segons s’explica, aquests elements s’havien de situar  a una distància de 60 a 70 metres entre ells i es concedia a l’empresa sol·licitant un termini de 2 mesos a partir de la concessió del permís per a la col·locació dels pals i els filferros. L’expedient advertia que si en dos mesos no s’havia fet ús del permís, el mateix quedava sense efecte. Enguany s’ha complert un segle de la tramitació d’aquest expedient per part de l’Ajuntament del Morell.

Com a mostra de l’evolució d’aquesta tecnologia al llarg del segle XX, i en relació també amb el municipi del Morell, l’Arxiu Municipal també disposa d’uns plànols molt més recents, de l’any 1974, que acompanyaven la sol·licitud d’una altra companyia telefònica (aleshores la Compañía Telefónica de España) per construir una  centraleta telefònica al municipi. La sala de l’equip automàtic disposava d’una capacitat per a 4000 línies tipus Pent -1000.  Pel que fa a l’edifici,  es va situar en el que aleshores era l’antic camí de Reus, amb una superfície edificable de 380 metres quadrats. El pressupost d’aquesta obra va ser d’11 milions de les antigues pessetes i disposava de planta baixa, planta primera i un terrat.

El Document del Mes també s’acompanya d’una fotografia de 1977 on diferents autoritats passegen pel poble i col·lateralment s’observa l’edifici de la centraleta de Telefónica que ja era una realitat.

Aquesta documentació forma part del fons de l’Arxiu Municipal del Morell i està disponible per ser consultada sota petició prèvia.