Indicadors socioeconòmics

Segons dades del 2020, la població del Morell és de 3.742 habitants. Amb una superfície de 5,94 km2 i una densitat de població de 630,0 habitants per quilòmetre quadrat, supera la de Catalunya, que se situa en els 242,3 hab./km2.

Tot i ser un municipi principalment agrícola, a la dècada dels 70 del segle XX la implantació de la indústria petroquímica va canviar radicalment l’economia del municipi, donant pas a la indústria i als serveis.

Per consultar més dades del municipi, podeu consultar la informació que consta a l’IDESCAT.