• El consistori treballa en la fumigació de parcs i jardins, i altres punts en què es poden concentrar larves d’aquest insecte.
  • La regidoria de Sanitat recorda quines recomanacions pot seguir la ciutadania per prevenir l’aparició de mosquits.

El consistori fa setmanes que treballa per prevenir i controlar el mosquit al nostre municipi. En aquest sentit, des de la regidoria de Via pública i Parcs i jardins “hem encarregat als jardiners la fumigació de diversos espais del poble, mentre que una empresa especialitzada s’ha ocupat de fer els tractaments pertinents en els embornals”, indica el seu responsable, Pere Domingo.

Per la seva banda, la regidoria de Sanitat recorda que la ciutadania pot seguir una sèrie de consells per tal de prevenir l’aparició d’aquest insecte tan molest. Principalment, “cal evitar les acumulacions d’aigua, impedint així la posta d’ous i el creixement de les larves”, destaca la regidora, M. Jesús Valldosera.

També es recomana buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua (com ara galledes, plats sota els testos, aigua dels equips d’aire condicionat…), o bé tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i les basses petites. Alhora, convé netejar les canaleres, a més de tapar els forats i depressions del terra on es pugui acumular aigua.

Però, per què ens piquen els mosquits? Les femelles piquen perquè necessiten la sang per a desenvolupar cada posta, que pot ser de més de 200 ous. Els mascles no piquen. I per què necessiten aigua? Doncs perquè tots els mosquits han de passar primer per una fase larvària, que és aquàtica. Per tant, si no hi ha aigua, no hi ha larves i tampoc mosquits adults.

És cosa de tots, col·labora-hi!