• El document recull les mesures per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre tot el personal.
  • El pròxim pas serà la constitució d’una Comissió d’Igualtat.

L’Ajuntament del Morell ha decidit tirar endavant un Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. De fet, “la igualtat de gènere és un dels principis estratègics de la nostra política i de recursos humans i, per això, volem adquirir el compromís de treballar per la no discriminació”, indica la regidora d’Igualtat, Rosa M. Sánchez. Així mateix, la intenció és impulsar i fomentar les mesures necessàries per a aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes al consistori morellenc.

Val a dir que els plans d’igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer una diagnosi de situació, per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe. Així, fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s’han d’adoptar i les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats.

El següent pas, en el cas del nostre municipi, serà constituir la Comissió d’Igualtat, que vetllarà per tal que se segueixin fent passos endavant en aquest aspecte i treballarà per resoldre qualsevol conflicte o entrebanc que pugui sorgir.

En definitiva, “es tracta que tothom hi estigui implicat per tal que pugui esdevenir un èxit”, exposa la regidora, alhora que recorda que s’anirà fent difusió de totes les accions del procés de posada en funcionament del Pla d’igualtat.