• Per analitzar la realitat del jovent del nostre municipi es faran enquestes anònimes fins al 15 de gener.
  • El document resultant, després diverses fases de desenvolupament, recollirà els objectius estratègics en matèria de joventut per als pròxims quatre anys.

TENS ENTRE 12 i 29 ANYS? PARTICIPA A L’ENQUESTA

La regidoria de Joventut del nostre Ajuntament ja s’ha posat en marxa per tal d’elaborar el Pla Local de Joventut 2021-2024, un document que recull els objectius estratègics en matèria de joventut, a escala municipal, per als pròxims quatre anys.

La primera part d’aquest document se centra a analitzar la realitat del municipi posant la població jove, d’entre 12 i 29 anys, al centre i realitzant una diagnosi acurada de la situació d’aquest col·lectiu al nostre poble. D’aquesta manera es poden planificar les accions i línies de treball d’acord amb els seus interessos i necessitats.

“És per això que s’ha preparat una enquesta anònima que volem que arribi al màxim de població juvenil morellenca”, explica la regidora, Rosa M. Sánchez, “de manera que el Pla Local de Joventut que dissenyem després sigui útil i realista”. Per tal de fer-la tan extensiva com sigui possible, es comptarà amb la participació de diferents entitats i clubs esportius del municipi.

L’enquesta es podrà omplir fins al 15 de gener de 2021 i, un cop finalitzat el procés participatiu, “desgranarem les nostres xifres i les emmarcarem dins de la realitat comarcal que ens envolta”, detalla la regidora.

En la segona part del document es definiran els objectius a assolir i el full de ruta a seguir per tal d’aconseguir-los de la forma més acurada i àmplia que sigui possible. I, per acabar, el document conclourà amb les actuacions que es realitzaran i la seva  temporització.

“Volem posar-nos al costat de la joventut, escoltar les seves inquietuds”, acaba la regidora, “ja que només si som coneixedors de les seves necessitats podrem oferir-li el millor”.