• Se’n poden beneficiar persones d’entre 18 i 34 anys.
  • El termini per presentar sol·licituds finalitza el 9 de febrer.

CONSULTA EL DÍPTIC

CONSULTA LES BASES

L’accés a l’habitatge és una qüestió delicada, sobretot en alguns sectors de la població com és el jovent, que acostuma a tenir poca capacitat econòmica. És per això que les regidories de Benestar social i Joventut s’han posat en marxa per tal de concedir ajudes a les persones joves per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual.

“Des de l’Ajuntament som molt conscients de les dificultats que té el jovent a l’hora d’accedir a un habitatge, i és per això que hem posat en marxa aquestes ajudes malgrat que les competències en matèria d’habitatge no són dels consistoris, sinó de la Generalitat”, indica la regidora de Benestar social, M. Jesús Valldosera. “Volem que les persones joves tinguin oportunitats de lloguer al poble i que, en conseqüència, no hagin de marxar a viure a altres municipis”, continua la regidora de Joventut, Rosa M. Sánchez.

Unes subvencions que podran demanar persones d’entre 18 i 34 anys empadronades al Morell des de fa, com a mínim, tres anys. Pel que fa al contracte de lloguer de l’habitatge, haurà de fer referència al domicili habitual, amb una renda d’entre 200 i 700 euros mensuals, i tenir una durada mínima d’un any.

També caldrà presentar una sèrie de documentació, com són el DNI, NIE o passaport, el volant del padró municipal, una còpia del contracte de lloguer i, si cal, una acreditació del grau de discapacitat física o psíquica reconeguda d’algun o alguns membres de la unitat de convivència, del títol de família nombrosa o família monoparental-monomarental o acollidora.

Així mateix, les persones inactives hauran de facilitar un certificat de prestacions, un certificat de beneficiari de prestació social i la vida laboral, mentre que les persones actives hauran d’aportar la declaració de la renda, un certificat d’imputacions d’Hisenda i, també, la vida laboral.

Les bases estan publicades a la seu electrònica del consistori i també se’n pot consultar un resum en el díptic que s’ha editat per a l’ocasió. Les sol·licituds es poden presentar fins al 9 de febrer a l’OMAC, l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, o a través de la seu electrònica. Un cop aprovades, es procedirà a la subvenció de fins a 130 euros del pagament mensual de lloguer, amb un màxim de 24 mensualitats, és a dir, durant dos anys.