• Se’n poden beneficiar persones empadronades al nostre municipi i que cursin qualsevol d’aquests estudis a Catalunya.
  • El termini per presentar sol·licituds finalitza el 9 de febrer.

CONSULTA LES BASES

L’Ajuntament del Morell, que oferia beques universitàries des del 2013, les amplia també als estudis de cicle formatiu de grau mitjà i superior. “Hem cregut convenient obrir la beca a persones que comencin o cursin també estudis de Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior en qualsevol centre de Catalunya, per tal d’oferir més cobertura des del consistori per a totes aquelles persones que es volen formar”, indica la regidora de Benestar Social, M. Jesús Valldosera.

L’atorgament d’aquestes ajudes té com a finalitat, doncs, donar suport a formació de les persones que la sol·licitin, premiar el bon rendiment acadèmic i incentivar la continuïtat dels estudis, tot tenint en compte la situació socioeconòmica familiar.

Entre altres, la subvenció pot incloure despeses de matrícula, transport, material didàctic o equipament informàtic, així com altres despeses que es puguin considerar directament relacionades amb els estudis. L’import màxim de l’ajut per estudiant s’estableix en 1.000 euros.

Pel que fa als criteris de valoració de les sol·licituds, es tindrà en compte, entre altres qüestions, la nota mitjana del curs anterior o les condicions socioeconòmiques personals i/o familiars.

Les bases es poden consultar en aquest enllaç, i les sol·licituds es poden presentar fins al 9 de febrer a l’OMAC, l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, o a través de la seu electrònica.