En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple extraordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 13 de setembre a les 18 hores.

ÚNIC.- Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 9 del Text refós de les normes subsidiàries de planejament urbanístic per a la reubicació del sistema verd i d’equipament del polígon industrial del Morell. PUNT APROVAT

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.