• El document s’ha acordat de forma unànime amb el comitè d’empresa.
  • El consistori ja treballa en la seva aplicació.

L’Ajuntament del nostre municipi ja disposa d’una Relació de Llocs de Treball (RLT), un document complex que analitza les funcions de totes les places que hi ha al consistori i que s’ha treballat amb els representants sindicals des de l’inici d’aquesta legislatura. “Justament per la seva complexitat, i per la voluntat de fer la feina ben feta, ha estat una tasca que s’ha dilatat en el temps més del que ens hauria agradat”, reconeix l’alcalde, Eloi Calbet.

Malgrat això, “val la pena destacar que ha estat acordat de forma unànime amb el comitè d’empresa, i que el personal hi ha pogut participar de forma activa tot i que no era preceptiu”, afegeix la regidora de Recursos Humans, Rosa Sánchez. Així mateix, “el nostre és un consistori on no hi havia cap tradició de negociació col·lectiva, i en la present legislatura també hem aprovat el primer conveni de personal”, manifesta Calbet.

En aquest sentit, el batlle referma “el compromís per millorar les condicions dels empleats públics de l’Ajuntament”. De fet, l’equip de govern té la voluntat d’aplicar l’RLT com més aviat millor, posant com a primer objectiu una implantació parcial durant el que resta d’aquest primer semestre de 2022. “Volem fer-ho de la forma més àgil possible, i l’Ajuntament disposa dels recursos propis per executar-la, però no es pot fer de cop”, exposa Calbet.

L’aprovació inicial de l’RLT va tenir lloc en el ple del 25 de novembre de 2021, i la ratificació i aprovació definitiva, en la sessió del 31 de març de 2022.