El Consell Comarcal del Tarragonès, dins del Programa de mobiliari urbà als ens locals de menys de 10.000 habitants (anualitats 2021 i 2022), concedeix una subvenció per atorgar al nostre municipi 11 bancs i 11 papereres.